บริการต่าง ๆ ของเรา

  • ผลิตงานศิลป์ ผลิตงานด้วยวัสดุและเทคนิคที่หลากหลายเช่นไฟเบอร์กลาสเรซิ่นงานปั้นงานเหล็กไดคัท
  • ออกแบบงาน ทำงานเคียงคู่กับลูกค้าในการออกแบบดูองค์ประกอบความสวยงามและการใช้งานเพื่อให้ตอบโจทย์ของลูกค้ามากที่สุด

 

Our Services

  • Art Production Our work materials and techniques are variety, for example, fiberglass, resin, di-cut metal sheet etc.
  • Design We work along with a client to support a design, to overview the aesthetic of art and respond to a client’s need the most.ดูอัลบั้มทั้งหมด